Privacyverklaring

De Maag Lever Darm Stichting (hierna MLDS) en de Nederlandse Coeliakie Vereniging (hierna NCV) vinden dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De MLDS en de NCV houden zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd in Den Haag.
 
Verwerking van persoonsgegevens
De Maag Lever Darm Stichting en NCV leggen in het kader van de dienstverlening in sommige gevallen uw gegevens vast. Zij gebruiken deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar redactie@mlds.nl.
 
Clickgedrag
Op alle websites van de Maag Lever Darm Stichting (en de NCV)worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen.

Gebruik van Cookies
De MLDS en de NCV kunnen bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. De Maag Lever Darm Stichting maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.
Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, als u de website een volgende keer bezoekt. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u ingesteld worden; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

www.deglutentest.nl en andere websites
Op de website treft u diverse links aan naar andere websites. De MLDS en de NCV kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze stellen via redactie@mlds.nl.

Wijzigingen
De MLDS en de NCV behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van deze website.