Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. De Maag Lever Darm Stichting (hierna MLDS) en Nederlandse Coeliakie Vereniging (hierna NCV) kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kunnen de MLDS en NCV verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgevers van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de MLDS en NCV.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zullen de MLDS en NCV gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

E-mail
Door de MLDS en NCV verstuurde e-mail en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Mei 2011